BENDEGÚZ HÍREK

A független, hiteles magyar hírforrás!

logo


Isten hozott

Habókosok? II - Szent Korona Alkotmányos kelekótyák - A pártalapítóbene gáborHabókosok?

II.

A pártalapitó


 A "Római Zarándok" c.írásom, ahogy jeleztem, csupán első szeme egy tervezett felmérésnek, amely a kis hazánkban folyó tudatrombolás méreteit és kártételét igyekszik kimutatni. Orosházi Ferenccel kezdtem. Logikus Dr. Bene Gáborral folytatnom kettejük szoros kapcsolata miatt is. Mindketten a szentkorona szolgái, a maguk részben hasonló, részben különböző módján. Ami bennük közös az eszmei megszállottság, a szinpadiasság és a nézőközönség hiánya.

Bene jelenlegi programja/szlogenje a "magyarrá emelkedés", amelynek alapjait kézi könyvében fekteti le. Bene sokkönyves író. Természetetesen nem elég neki a Gutenberg galaxis. Szorgalmasan röpköd a cybertérben is. Se szeri, se száma az Interneten keringő honlapoknak, blogoknak, vedeóklipeknek, Facebook bejegyzéseknek, ahol otthagyja nyomait.

A könyv szerző által dedikált példányának büszke tulajdonosa vagyok. De ezen túl se időm, se kedvem, se pénzem nincs arra, hogy egy bene-polcot nyissak könyvtáramban. Ezt nem is tartottam mellőzhetetlennek, mert azt feltételeztem, hogy magasröptü gondolatait megismerhetem böngészés útján is. Itt ért az első meglepetés.

Mint tudjuk (?) a keresés alapvető módszere a társításon alapuló keresőszavak alkalmazása. [Például "Bene+judeo kereszténység",  vagy "Bene+ Ferenc pápa",  vagy "Bene+Erdő Péter" stb. Nagyon sok ilyesféle "trükköt"  kipróbáltam és arra az eredményre jutottam, hogy Bene a legcikisebb kérdésekben nem foglal állást.

Bene a szentkorona akelekótyalól akar emelkedni - népestől... Ez, a fizikai törvényekhesz hasonlóan, kétfélekébb valósulhat meg: lufi, vagy rakéta módján. Nem tudom, legfeljebb feltételezhetem, hogy Bene a lufi módban próbálkozik, rá jellemző módon.

A nagy eszmei performanszot a Hősök terén vitte színre.

Az erről készült videó felvétel arról árulkodik, hogy Bene mellett és mögött nem áll senki, ami szokatlan egy párt rendezvényen...

bene gábor kelekótyaA Hősök Teréről egy előkép készült, járókelőkkel. Semmi sem utal arra, hogy felfigyeltek volna a szónokra és összegyültek volna, hogy meghallgassák a kelekótya pártbeszédét. Úgy tűnik, meghívottak se voltak, vagy nem jöttek el.

Kiváncsi lennék, e beszéd társadalmi hatását mire taksálja a szónok? Hány magyar emelkedett és milyen magasra?

Benére vall, hogy a "magyarrá emelkedést" éppen annak a jelképnek a jegyében képzeli el, amely a magyarság ezeréves elnyomásának jelképe.

A közvetlen élvezhetés végett ide ágyazom a videót.
Az elhangzottakat, legalábbis részben, kénytelen vagyok idézni, hogy az elhangzott legócskább lózungokra megtehessem észrevételeimet. [A 12.47 perces videót 6.06 percig jegyzeteltem.
Poén a mellőzött folytatásban sincs...]

Az állandó refrén: "nincs a világon még egy olyan párt", valószínüleg igaz... Erre ugyanis azt szoktuk mondani nincs, mert "nonszensz" [értelmetlenség, képtelenség].

A "sok szeretettel köszöntök mindenkit"  jól hangzik, de hány jelenlevőnek szólt?

A NEEM "párt lényege = ernyő szervezet". Mi az?

Legfőbb "üzenete, hogy nem kíván hatalomra kerülni. Vissza akarja adni a hatalmat a magyar embereknek." Bene jogász. Visszaadni csak olyan dolgot lehet, amelyet valamilyen jogcím alapján birtoklunk. A NEEM pártnak a hatalom fölötti rendelkezésre nincs joga, nincs módja.

A párt "a felajánlott (?) közpénzeket visszautasítja. míg a többi pártok a koncra várnak"  ???

A mai "politikai elit egy része a KISZ-ben gyökerezik. Ők ma nemzeti színre maszkírozott kitűnő színészek. E szocialistáknak az igazi szociális gondol kodáshoz nincs semmi közük." Nota bene - Bene  abszolut szektorsemleges a kapitalista, ill. szocialista elosztás elvi és gyakorlati kérdéseiben. Nem érthető, miért ostorozza az "ex-szocialisták" gondokodásmódját.

Érthetetlen, hogy "a magyar társadalom hogy tudja elfogadni (?), hogy csak a pártok működnek (?) Magyarországon?"
Gondolom nem volt más választás. Mostmár van: a NEEM párt. Csakhogy arra nem érdemes szavazni. [Lásd lentebb.]


A rezümé
- "egy szó mint száz, minden párt az egyik oldalon van, ahol a bizniszpártok működnek. A másik oldalon csak egyetlen párt (van) 'aki' a nemzet egyesítését tűzte ki céljául: a magyar nemzetegyesítő mozgalom."
És mihez kezd az országgal, a bizniszpártokkal és főleg önmagával az "egyesült pártonkívüli nemzet"? He?

Egy kis címertan arról, miért van az "EE" ..."az ügyészség kitalálta ebben az országban nem lehet tagadni, nem lehet bejegyezni egy tagadó mozgalmat,"
Így már világos, hisz két tagadás egy állítás. Túljártak a hatalom eszén.

Egy kis jeremiáda következik ... "alázatunk óriási. Felvállaltuk a sárdobálást, még 'nemzeti oldalról' is dobálják a sarat".
Ez képzavarnak tűnik. Én úgy
mondanám, aki feltűnő helyre kitesz egy köpőcsészét bizton számíthat rá, hogy beleköpnek.

Itt valamit be kell illesztenem. Bene tér-performansza a monodráma műfajába sorolandó. Az egyszemélyes drámának is műfaji sajátossága, a "felfokozott indulatokkal telített, dinamikus ábrázolásmód, amelyben a feszültségteremtés, majd annak feloldása végső soron mindig a világrend egészére, annak kérdésessé válására és a helyreállítás igényére vonatkozik; a tiszta formákban tragikummal és pátosszal, ill. komikummal telített módon."
Ami a pátoszt és főleg a komikumot illeti a produkció kitűnően sikerült.

Azzal folytatja ugyanis, "hogy lehet focizni a focipályán? Aki tudni akarja üsse be a keresőbe a 'volt egy álmom' szavakat és a (megjelenő) dolgozatot olvassa végig (sőt) rágódjon rajta, hogy rájöjjön 'mindezt' (?) nem én találtam ki. Csupán a legnagyobb alázattal megpróbáltam megtalálni azokat az okokat, amelyek miatt 'Ő' nem tudta megvalósítani (álmait). Mert minden eszme szép (de) akkor ér valamit ha megvalósítjuk."


Megtaláltampapp lajos gatyásfejű Papp Lajos
álmait  amelyek az eddiginél is furcsább fényt vetnek - Benére... Az álmoskönyvben többek között az alábbiak olvasha tók.
"Az ország dolgait a Parlamentben a pártok intézik. Hiába kiabálunk, mi drukkerek a pálya széléről, a futballmeccset csak akkor tudjuk befolyásolni, ha játékosok vagy bírók vagyunk."  
Szentigaz, de jön a papplajosi csavar.
"A mindenkori állam által biztosított képviselői díjazást, jövedelmet, böjte csabaa képviselő köteles elkülönített számlára utalni, melyet Böjte Csaba ferences szerze tes rendelkezésére bocsát. Az összeg felhasználásáról Böjte Csaba mindenkoron egy személyben dönt."
A "szív-zsebész" seftjeire a róla szóló kolumnában térek ki, amelynek írásához hozzá kezdtem...

Ami Böjte Csaba testvért illeti, ő is nemrég
készült  Rómába a pápához, mint Orosházi.  Még nem tudtam utána nézni mire járt, mert erről nem szól a fáma, vagy én vagyok vaksi. Az azonban máris megállapítható, hogy a NEEM párt aktivistái nem törték túlságosan magukat a képviselőség után. A Párt választási "eredményei" [lásd lentebb] ezt igazolják.

Ezután kitér egy régi históriára.

"A néhány éve létrehozott Kárpát-Haza Nemzetőrség kudarcba fulladása is megálljt parancsol. Nem volt kétszáz ember, aki értette, megértette volna és vállalta, képviselte volna azt a szellemiséget, amire a Kárpát-Haza Nemzetőrség létrejött. Pedig csak a szeretet és tízparancsolat szellemében tevékenykedtünk." Ezt a kalandot a másik eszement szentkoronással Dr. Zétényi Zsolttal gründolták.

Lajos álmai ezután rajongásba csapnak.
"A Szent Korona misztikus kapcsolatot teremt Ég és Föld között. A Szent Korona eszmeisége a Kárpát-medencében élő népek, nemzetek egységét és Istennel való kapcsolatát hivatott képviselni. A Kárpát-medence földjét, vizeit, föld alatt rejtőzködő kincseit egyetlen nemzet sem tekintheti sajátjának. E földi javak kizárólag Isten, illetve a Szent Korona tulajdonát képezik.

És megint a pártól...
"A Nemzeti Értékek Pártja olyan elkötelezett emberekből áll, akik életük egy részét a Nemzet szolgálatába állítják. Egyéni érdekeik mellőzésével lemondanak vagyonuk egy részéről és adott esetben, ahogy eleink tették, akár az életükről is, ha a Nemzet azt megkívánja. Magyarul: a képviselő egyéni, családi áldozatot hoz a köz érdekében.  Képviselőjelölt olyan személy lehet, aki az anyagi áldozaton túl életével, munkájával,a párt sem a választások előtt, sem a választások után szövetséget, koalíciót papp lajos szivsebesznem köt."
Már tudjuk, ebből nem lett semmi, mert Papp Lajos felébredt. Gondolom ő nevetett a legnagyobbat bohókás álmán. "Ő" aki előadásaival körbe tarhálta a félvilágot és jelenleg is ebben  utazik, ezúttal belföldön.

Ez persze nem Bene sara.  De azt rajta lehet számonkérni: hogyan gondolta "tovább álmodni" a nagy hakni virtuóz álmait, és főleg miből gondolta, hogy akadnak olyan tökkelütött hülyék, akik hajlandók leszenk vele együtt álmodni?

Dr. Bene Gábor közszereplése nívótlansága miatt is kiábrándító.

 

Eztán következik a szenzációs bejelentés. "Megtörtént a megvalósítás. Tizenkét nagyon tisztességes és ugyancsak alázatos magyar ember megala kította ezt a NEEM pártot, de ezután is mocskolják különböző emberek, akik nem értik miről van szó."
A 12.47 perces videoklip 6.06 percénél hagytam abba a jegyzetelést. Kijelentem, a további kockákban sincs poén. Aki nem hiszi (bűntetésből) hallgas sa végig a videót.

A párt valóban
megalakult.  "Ő", azaz Dr. Papp Lajos, azonban nincs köztük. "Ő" csak tiszteletbeli tag, fényképének és életrajzának közlése nélkül. 

Ha már Papp Lajos szóbakerült megemlítem, hogy a tervezett sorozat szereplői között tartom számon e derék urat és fényképét, valamint életrajzát én teszem közzé.

Az új vezetőségnek tagokat kell(ene) toborozni és a derék sebész álmoskönyve alapján ki kell(ene) dolgoznia a mozgalom programját. Ez a jövő zenéje. Eddig nem találkoztam vele, csupán az ideiglenes programmal. Nota bene, akkor mire mondta Bene múltidőben, hogy "megtörtént a megvalósítás."  [???]

* * *

Bene - Orosházihoz hasonlóan - egyáltalán nincs tisztában azzal, vagy nem törődik vele, hogy a szentkorona eszmeiség hogyan kapcsolódik a judeókereszténység eszméjéhez és a pápaság intézményéhez. Nem véletlen, hogy a korábban hunfarkasként vonyító Orosházi egy szép napon barátcsuhát öltve épp Rómába indult.

Minden út Rómába vezet, tartja a közmondás. Ez a bigott kelekótya szentkoronásokra nézve úgyszólván magatartási szabály. Erre gördül Bene esze-kereke is, akár kimondja, akár nem.  Most azt vázolom fel, hova terelgetné Bene a magyar közgondolkodást, ha egyáltalán hatni tudna rá.

Témánk szempontjából Róma alatt a Vatikánt, a Vatikán alatt a Sátán Zsinagógáját értem,

Miért is?

vatikán
Ma már közhely számba megy  [a nyugati sajtóban] a jezsuita pápa és a háttérhatalom "szent szövetsége" az Új Zsidó Világrend a "New Jew World Order" mielőbbi megvalósítása érdekében. Erről írásbeli bizonyítékok persze nem állnak rendelkezésre. A Vatikán különösen ügyel a titkok megőrzésére. [Imre herceg vadkan ügyének hiteles históriáját sem sikerült megtudnunk a szentistváni ezer év alatt, pedig akkoriban már minden galambfiat számontartottak...]

A Vatikán bélpoklosságára azonban számtalan jel utal. Csak tudni kell ezeket olvasni, értelmezni.

Itt kell nagy nyomatékkal közbevetnem valamit. Az a szerfölött kiterjedt bonyolult rendszer, amelyet gyüjtőnéven háttérhatalomnak nevezünk, többszáz de inkább többezer éve jelképekkel operál. Jelkép lehet egy kép, egy számsor, egy szómo zaik, a testbeszéd [kéztartás], stb. Ezt a jelképrendszert szimbolikának nevezik. Gyakorlati haszna abban mutatkozik, hogy a titkos szövetségek tagjai így azono sítják, tájékoztatják egymást. [Pl. szabadkőmüvesek]

A másik eszköztár a rsátánistaítusok rendszere köztük a sátánista rítusoké, amelyeket a Vatikánban is előszeretettel gyakorolnak, úgy azonban, hogy a nyomokat gondosan törlik és a figyelmet más irányba terelik. Most azt fogják hinni viccelek.

Dehát a NOL
írta, hogy "A Vatikán 'Sátánista szakot' indított  ...  Megnyitotta ördögűző szemináriumának kurzusát  Rómában a Regina Apostolorum pápai egyetem, amelynek hallgatói külön elméleti és gyakorlati oktatást és kiképzést kapnak, hogy megfelelően felfegyverkezve szálljanak szembe a Vatikán szerint a fiatalok körében (?) aggasztóan terjedő sátánkultusszal.Az előadások mellett a legújabb, 1999-es vatikáni kézikönyv szolgál a sátánűző kurzus alapjául: a 'De Exorcismis et supplicatio nibus quibusdam' (Mindenféle ördögűzésekről és könyörgésekről) című alapmű csaknem száz oldalon át ismerteti az ördögűzés, az exorcista szertartás korszerű fogásait."  A bagoly kezdi tehát tanítani a verebet. Ezek a kurzusok arra viszont kiváló alkalmat szolgáltatnak az egyházi pedofiloknak, hogy megrontsák a növendékeket, mint a karmaik között tartott papne veldék, iskolák, apácaképzők, stb. növendékeit.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a vatikáni sátánkodás nem I. Ferenccel hanem az azóta szentté avatott II. János Pál alias Karol Vojtylával kezdődött, illetve vált felismerhetővé. [A sónyaló vén kecske harminc évig izélgetett egy férjes asszonyt Anna-Teresa Tymienieckát. Egyébként a képen majdnem úgy néz ki mint Orosházi, csak a botja nem olyan csicsás ...]

Az ő idejében épült a
"közönségterem" amelynek külső és belső kialakításában a pihent agyu kódfejtők sátánista jelképes és ábrázolások tucatjait fedezték fel. Ebbe a témába, bár szívesen tenném, nem kivánok belegabalyodni. Egy részletet azonban a bizonyítás kedvéért be kell illesztenem.

"A terem színpada közepén a feltámadó Krisztus szobra a 'Resurrezione Christi'  magasodik, ahogy egy apokalipszisből emelkedik felfelé. A szobrot Pericle Fazzini tervezte és 1977-ben került mostani helyére. Nézzük meg az alábbi képeket! Észre lehet venni valamit Jézus fején?"

Hát persze hogy észre lehet venni! A szobornak kígyófeje van! Mondjam, a zsidóság szent, ill. "jelképes" kígyóját ábrázolja?

Mondjuk, nem mondom. De akkor mi a faszt jelent az ábrázolás? Mit akart vele kifejezni a művész úr? És mint demonstrált vele a pápa?

Minden magyarázat hihetőbb, ill. elfogadhatóbb, mint a "véletlen", mert az kizárt. Akkor Voytila még nem lehetett annyira szenilis...

Elkanyarodtunk volna a lényegtől, ill. a témától Bene Gábortól?

koronaNem kanyarodtunk el!

A tudatosság egy nemzet legfőbb kincse. ["Magyartudat" néven egy
honlap kering a cybertérben. Talán nem véletlen, hogy a kezdőcikkek egyike épp a jezsuita pápával foglalkozik.]

Bene Gábor úgy tesz, mintha képtelen lenne önmagát és pártját a tér és az idő koordinátá iban elhelyezni.

A NEEM Párt, mint nem párt, elindult  (!?) az 1918-as országgyűlési választásokon, a politikai pártok vetélkedőjén.

Az ideiglenes (választási) program  szerint olyan meggondolással, hogy  "mivel 38 %-nyi választópolgár nem talált a mai politikai palettán pártot, vagy már csalódott bennük, elsősorban őket hozza helyzetbe a NEmzetEgyesítő Mozgalom!" ami bőven elég a kétharmad hoz, hisz a FIDESZ-t a lakosságnak csupán 24 - 26 %-os támogatással rendelkezik.

A választási "eredmény" a következőképp alakult.

indulok 

Aki esetleg idáig jut, arra gondolhat, hogy Bene Gáborral szemben személyes indulat (is) fűt. Aki erre gondol, nem téved. A magyarázat a következő.

kiraly b izabella bellusBenét közelebbról a Király B. Izabella védnöksége alatt szervezett "mogyoróhegyi pikniken" ismertem meg.

A piknikre vendégként voltam hivatalos azzal, hogy a tanácskozás sikerét személyes véleményem előterjesztésével is segítsem elő. Javaslataimat írásba foglalva megküldtem a rendezőségnek jelezve, hogy annak megfelelő lesz személyes hozzászólásom is.
Az elaborátum semmi újat nem tartalmazott.
Azt próbáltam kifejteni, milyen logisztikai feltételei vannak egy szervezet működtetésének. Nem arattam tetszést. Többen közbekiabáltak. Orosházi és Bene nem voltak ezek között. Mondókámat azonban teljes közönnyel, értetlenséggel fogadták.

Azt fejtegettem, hogy egy társadalmi organizmus, pl. egy párt, eredményes működtetéséhez "teamot" kell szervezni. Vázoltam ennek működési elveit is. Utaltam arra, hogy a rohadt kapitalisták is így csinálják a drága pénzen összevásárolt technikával és szakemberekkel. Mi magyarok - pénz híján - csak önkéntesen szerveződhetünk olyan közösségekké, ahol nem az egyén társadalmi "rangja" hanem a közös célra felhasználható tudása számít. Ez a kölcsönös függéségen és alávetésen alapuló "betéti társaság" senkinek se tetszett. Különösen az olyan főkakasoknak, mint Orosházi meg Bene.

Ottani élményeimről beszámoltam egy írásomban, amelyet a tiszta tudat védelmében írtam.

Ami Orosházit és Benét illeti náluk a problémát nem csupán macsós mentalitásuk okozza, hanem az is, hogy "műveltségükben" hatalmas fehér foltok terjengenek és ismereteik diverzifikálásához tulságosan önteltek.
Az ilyesfajta emberekről is
írtam anno.

Az értelmes és célirányos emberi tevékenység az egyetlen útja egy vágyott cél elérésének. Különösen abban az esetben, ha valaki embermilliókat akar együttes gondolkodásra és közös cselekvésre rábírni.

Megvallom, ellenszenvet érzek az olyan emberekkel szemben, akikről minden lepereg. Kiváncsi lennék mit válaszolna Bene arra a kérdésre, hogy amit szeretne, hogyan gondolná megvalósítani. Nem kérdezem, mert ugyanazzal a zavaros üres szózuhataggal öntene nyakon, amely minden megnyilvá nulását jellemzi.

2018.08.14

forrás: Szeszák Gyula


Portálunk korábban már írt a kelekótyák által terjesztett téveszméről és terjesztőiről: itt található !


Sajnos ezt a szent korona alkotmányos hazugságot támogatja és tolja a:

  • patrubany miklos

  • Magyarok Világszövetsége és az örmény születésű elnöke  
   Nikolae Stefan Ptrubány
   (Patrubány feleségének édestestvére  a Fidesz egyik alapítójának a
   Külügyminisztérium politikai, majd parlamenti államtitkárának
   Németh Zsoltnak a felesége.)

 
 

  • Ma
   leventekiraly.jpggyarok Szövetsége, akik már királyt is találtak maguknak Tőzsér Levente személyében ő az

Őfelsége Levente Apostoli Magyar Király

MINDEN MAGYAROK ÉS EURÓPA KIRÁLYA,VILÁGKIRÁLY, vagy mi.....
Link, • Tempo párt, Borbély Józseffel aki szintén apostoli király, most ő úgy neveztetik, hogyborbely Józszef nimrod attila világ király

I. József Nimród Bátor Atilla Apostoli Világ és Magyar Király

Erről az önjelölt királyról is sok minden fent van a neten a
Link,

  • daka_jozsef.jpg
   Árpád-házi Daka Józsibácsi
   akinek őseit még a mongolok (Dzsingiszék) raboltak el és így ő megmaradt magnak, mindenesetre


   "2010. év yy havának zz. Napjára" összehívja az országgyűlést, hogy a magyarok ősi jogrendje szerinti Senioratus elve alapján "trónigényét érvényesítse", így 92 évesen. (B tervnek meg ott van az, hogy ha mégsem, akkor "királyi nyugdíjjal is beéri".)
   (http://toriblog.blog.hu/2010/11/12/daka_jozsef_kiralysaga)


  • habsburgok otto gyorgyHa valakinek nem lenne tiszta, ha lenne magyar király az:
   Habsburg György - teljes nevén Paul Georg Maria Joseph Dominikus von Habsburg-Lothringen; Gondolom, hogy őt, ill. családját nem kell külön bemutatni. Apai nagyapja IV. Károly, az utolsó magyar király volt, apja pedig Habsburg Ottó, az utolsó magyar trónörökös, ezért a Gothai almanach (többek között) magyar királyi hercegként említi őt, bár nagyapját és egész családját valamennyi érintett országban megfosztották a tróntól, és több országban, így Magyarországon is eltörölték a nemesi rangokat és címeket.
   Megjegyzem, a Habsburgok vitéz nagybányai Horthy Mikós miatt sem tudtak visszatérni a trónra (a magyar ugyanis nem élhet idegenek igája alatt).

  • oroshazi szentkorona szakerto király
   Orosházi Ferenc
   Hazugság hírdető


   Aztán ott van a másik koronázatlan kelekótya király Orosházi Ferenc, aki korábban "hunfakas" is volt.

   bene_gbor_-foto-1.jpg
   Bene Gábor
   Hazugság hírdető

    

   Orosházi a sosem létezett szent korona alkotmány legfőbb hirdetője.

Bene Gábor, aki amellett, hogy könyveket cikkeket, miegymást ír.
Legújabb kézikönyve szerint a "Szent korona alkotmánya" segítségével óhajt tudatos nemzetépítésbe fogni, buzgalmukban odáig is elmennek mennek, hogy közös performance-ot rendeztek Orosházi Ferenccel, ahol fehér „szerpapi” öltözékben ministráltak a koronának.

Jó nagy a tolongás.

 

 

Hogy kik azok a kelekótya pártok, szervezetek, akik zászlajukra tűzték ezt a Szt. Korona Alkotmányos hazugságot és kik azok akik mindenáron igyekeznek átverni a magyarságot ezzel az ordas hazugsággal ?
Többen királynak képzelik magukat sőt, ki is kiálltották királyságukat!: Ők egyébként az ún. "Szent Korona Tanács" tagjai is ahová beválasztották önmagukat, majd kikiálltották sajátmagukat a "nemzeti oldal" vezetőinek.

kisgazdapart.jpghorkovics_janos.jpg

Horkovicz János féle

Kisgazdapártvoros koronakasler_aranytron.jpg

Kásler Árpád pártjai: A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt,
Rendszerváltó Mozgalom Párt
Bertha Tián
Értünk Értetek párt
Bertha Szilvia és a többszörösen elítélt
sikkasztó férjének Tián Pálnak a pártja


banner-jobbik.png

JOBBIK
borbely Józszef nimrod attila világ király

Borbély József-féle
Tempo párt
mogylevente kiraly

MSZ (Magyarok Szövettsége) Levente Király
Magyar Királyság Pártpatrubany miklospatrubany orban
Magyarok Világszövettsége (MVSZ)
és az örmény születésű elnöke
Nikolae Stefan Ptrubány
(Patrubány feleségének édestestvére  a Fidesz egyik alapítójának a
Külügyminisztérium politikai, majd parlamenti államtitkárának
Németh Zsoltnak a felesége.)
mi hazanktutsek toroczkai laszlo
"Mi Hazánk" Toroczkai László, Novák Előd és
Volner János álltal fémjelzett bizniszpárt.
miép 
MIÉP
A besúgó
Csurka Pista pártja
Magyarok Világszövettsége

Kásler Árpád a JézuskaKasler Arpad Jezus Krisztus Jesus kristi

Kásler Árpád Viszont mindegyikükön túl tesz! Ő már Jézus Krisztusnak is képzeli magát!

Egy idézet, ami ide kívánkozik: "Nagy az Isten állatkertje!"


Egy rövid kérdés: Vajon kinek, vagy kiknek áll érdekében a MAGYAR történelem ilyen módon való meghamisítása?

Adatbázis lekérdezés: 79. Memória használat: 1,251kb