BENDEGÚZ HÍREK

A független, hiteles magyar hírforrás!

logo


Isten hozott

A nemzeti radikális burzsoázia diszkrét bája


Bertha Szilvia

A már korábban pellengérre állított Bertha Szilvia képviselő "asszony" szerény és szakmailag is megalapozott válasza a volt kollégának. Kiss-Dobos László ugyanis kemény munkát végzett a jobbik munkaügyi kabinetben, természetesen még a választások előtt. Amikor még mindenki fontos volt aki segítette a mozgalmat, pardon pártot, ingyen különösen, ha még fizetett is akkor meg pláne...

(Szándékosan a válasz került előre, hogy érzékelhető legyen az az arrogancia amit a parlamentbe jutott "radikálisok" tanusítanak a szavazó polgárok felé...)

- válasz -
Tisztelt Kiss-Dobos László úr!

Igazán köszönjük önzetlen áldozatvállalását, a nemzet előrejutásának oltárán ellenszolgáltatás nélkül feláldozott energiáit, idejét és tudását, a miniszterelnöki szóvivő konzultációs, módosító javaslatok megtételére vonatkozó felhívására végzett munkáját.
Minden bizonnyal hasznos ötleteket fog meríteni Pártunk és Kormányunk az Ön anyagából, mely jogalkalmazói szemmel nézve is tökéletes: minden területet lefed, mégis rövid, egyértelmű, könnyen betartható és ellenőrizhető.
Apró hibát találtam azonban benne, a 11. § hiányzik, de nem gond, úgyis szükséges lenne az adminisztrációs kötelezettséggel kiegészíteni a törvényt. Tehát szövegszerű javaslatom:
"A munkavállalóra, munkaviszonyának első napján, jól látható helyre, a munkaadó cégnevét tartalmazó billogot kell sütni. A munkaadót egyéb adminisztrációs kötelezettség nem terheli."

Tisztelettel:
Bertha Szilvia

- eredeti levél -
Nem értem, egyesek miért csinálnak ekkora felhajtást a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzé tett új Mt. javaslat ellen, amikor az, a rugalmasság és a versenyképesség maximális szem előtt tartásával készült. Az is kiderült, hogy az új Mt. készítői teljesen és mindentől független jogászok voltak, akik "hobbiból, a saját" örömükre álltak neki "egy új munka törvénykönyvének kidolgozásához jó pár évvel ezelőtt". (origo.hu 2011.07.27 dr. Pál Lajos nyilatkozata)

A hat fő független jogász csoportot dr. Pál Lajos ( Pál és Kozma ügyvédi iroda), dr. Berke Gyula és dr. Kiss György (a PTE ÁJK-ról), dr. Lőrinc György (Lőrincz ügyvédi iroda), végül dr. Pethő Róbert ügyvéd alkotta. A csoport függetlenségét és pártatlanságát mi sem bizonyítja jobban, mint ahogy az, az Interneten olvasható, a Pál és Kozma Ügyvédi Iroda ügyfelei elsősorban nagyobb, több száz, esetenként több ezer munkavállalót foglalkoztató hazai, illetve külföldi tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek. Találhatók közöttük a pénzügyi szektor (bankok, biztosítók), az energiaszolgáltatás, a hírközlés, a kereskedelem, a közlekedés, az élelmiszer- és autóipar, egészségügy meghatározó vállalkozásai.

Így aztán én is gondoltam egyet - mint mindenkitől és mindentől független személyiség -, hogy készítek egy újabb Mt. tervezetet a Matolcsy által vezetett Nemzetgazdasági Minisztérium, és a Magyar Országgyűlés Foglalkoztatásügyi Bizottsága számára, amely tervezett sokkal jobban megvalósítja a versenyképességet, az előbbi javaslatnál. A tervezetemnél és javaslatomnál elsődleges figyelemmel voltam, Magyarország új Alaptörvényébe foglalt emberi méltóság, és a családcentrikusság követelményeire, valamint a keresztényi önfeláldozó szeretet örök érvényű erkölcsi előírására. Figyelmébe ajánlom a döntéshozóknak, hogy az én javaslatom jelentősen lényegre törőbb és lényegesen rövidebb.

Mivel ezt a kormány még nem tárgyalta meg
Az 1992. évi LXIII. törvény
19/A. § rendelkezései szerint
NEM NYILVÁNOS!
2011. július 29


MUNKAADÓKAT TÁMOGATÓ TÖRVÉNYKÖNYV
azaz
Mt.

Javaslat

1. fejezet
A munkaviszony létesítése
1. § A munkaviszony létesítésével a munkavállaló, mint termelőeszköz a munkaadó magántulajdonába megy át.

2. fejezet
A munkaviszony megszüntetése
2.§ A munkaviszony megszűnik a munkavállaló
(1) halálával.
(2) más munkaadó számára történő eladásával.

3. fejezet
A munkavégzés
3. § A munkavállaló köteles a munkaadó minden utasításának eleget tenni.

4. fejezet
A munkaidő és pihenőidő
A napi munkaidő
4.§ A napi munkaidő
(1) 25 óra,
(2) melyet gazdasági érdekei miatt a munkáltató meghosszabbíthat
A munkaidő beosztása
5. § A napi munkaidőt a munkavállaló köteles a munkaadó által elrendelt részletekben is teljesíteni.

Pihenőidő
6. § A munkavállalónak hetenként
(1) egy pihenőnap sem jár.
(2) ezek közül egynek sem kell vasárnapra esni.
A pihenőidő kiadása
7. § A napi pihenőidőt a munkavállaló a napi munkaidő teljesítése után (4. §) egyben veheti ki, ha tudja.

5. fejezet
Munkabér
8. § A munkaadó magántulajdonában levő munkavállalónak munkabért nem köteles fizetni.
Természetbeni juttatás
9. § A munkavállaló napi egyszeri étkeztetés formájában, juttatásként természetbeni ellátásban részesülhet, mely után 98%-os adót köteles fizetni

6. fejezet
Munkaszüneti nap
10. § Nincs.

7. fejezet
A munkaerő-kölcsönzés
12. § A munkavállalót a munkaadó bármikor kölcsönadhatja más munkaadóknak.

8. fejezet
Szabadság
13. § A munkavállaló szabadságában áll életében egy alkalommal munkaviszonyt létesíteni.
A szabadság kiadása
14. § A munkavállalót meg nem illető szabadság összevontan, halála után adható ki.

9. fejezet
Munkaügyi viták
15. § A munkavállaló munkaügyi vitája esetén köteles a munkaadót is képviselő dr. Pál Lajos ügyvéd által képviseltetni magát.

10. fejezet
Érdekegyeztetés
16. § Egy Spartacus-féle érdekérvényesítés esetén a munkavállaló keresztre feszíthető.


-- 
Kiss-Dobos László

Forrás: Posta Imre

Adatbázis lekérdezés: 79. Memória használat: 1,157kb