Hunmagyar Vérszövetség klub hírei

"MI a véleményem a Budaházy ügyről?" Dr. Ing. Sebestyén Teleki István

2 hete | Kőműves Géza Koppány | 0 hozzászólás

"MI a véleményem a Budaházy ügyről?"

network.hu

528624_957876262_big.jpgDr. Ing. Sebestyén Teleki István

Egy magyar szervezet elnöke irt nekem levelet, melyben Kérdést tett fel.
Válaszom a kérdésedre "MI a véleményem a Budaházy ügyről?" az alábbiakban olvasható.
A Budaházy per tanulságai kezdő és haladó ellenállóknak
______________________________________________


A Sárga Pólósok nemcsak részt vettek a Budaházy és csapatának perén, hanem utána összeültek és kielemezték az egész ügyet beleértve a törvényszéki tárgyalást is. (lásd mellékelt videot)

 Úgy tűnik Dr. Bene Gábor nem örvend nagy tiszteletnek a Sárga Pólósok között.
Díszmagyarnak nevezik, másokkal együtt (pl. Morvai-Schwartz Krisztina, Gaudi-Gross Tamás, Gonda László), akik elfoglalták a vádlottak mögötti első sort, ahol a vádlottak családtagjai kellett volna üljenek.
Egyesek a díszmagyarok közül pl. a "raccsoló zsidó"-ként emlegetett Krasznai Zoltán "magyar" tartótiszt hálózatába tartoznak.
A "raccsoló zsidó" Krasznait teszem felelőssé az Erdélyi Világszövetség szétverésének koordinálása miatt!!!
Mindeközben sikeresen játssza ö is a nagy magyart!
Erdélyben is vannak ilyen díszmagyarok, akik a hálózatához tartoznak, mint pl. a sepsiszentgyörgyi Horváth Alpár Szilamér (költőnek vallja magát) és Dr. Csiby Károly, aki írónak vallja magát.
Az utóbbinak van havi 500.- lej nyugdíja, tehát jól jön egy kis mellékjövedelem a "raccsoló zsidó"-tól. Az előbbinek meg semmi jövedelme nincs, mert a Székely Időnek nevezett nyomtatott újságja rettentő kis példányszámban kel el.
Neki is nagyon jól fog egy kis pótlék. Persze mindketten a "raccsoló zsidó" parancsára hevesen csaholnak, vicsorognak, nyilvános feljelentést írnak, pl. ellenem.
 A besúgók, ügynökök kártételeit láthattuk a Budaházy és társainak perén, ahol a koronatanú az a Benkő nevezetű mindenhez értő, (de tanult szakmája nincs), aki 20 millió Forint nyomravezető vérdíjat kevesellte, de azért lebuktatta a Magyarok Nyilai félkatonai szervezetet, ahogy az ügyész nevezte az elítéltek szervezetét, akiknek a madzagon rángatott bírónő összesen 124 év börtönt osztott ki.
A magyarnak nem nevezhető titkosszolgálattól eresztett, mindenhova beépülö "raccsoló zsidó" egy bizonyos fekete listán szerepel olyan személyekkel együtt, akik a hálózatához tartoznak, mint pl. -Bella Árpád (nif-admin, újságíró), -Dr. Bene Gábor (jogász és örökös ősnemzeti fellegjáró), Dr. Kreczinger István, Szatmárról áttelepült "túlfűtött magyar", akit a "raccsoló zsidó" Krasznai sikeresen lehűtött és közösen tették tönkre a csonka országban működő Erdélyi Világszövetséget.

 A hálózatához tartozó 2 személyt még beazonosítottam, de nevük most nem jut eszembe 23 év távlatából (mégis eszembe jutott: Székelyhidi Ágoston és egy MDF-es parlamenti képviselő Csapody Miklós).
Egy tartótiszt hálózata nagyon szétterjedő lehet (G*** gondolj arra a matematikai képletekkel ellátott cikkemre, hogy a hálózatokat miképpen lehet kombinálni!).
 Az Erdélyi Világszövetség (EVSz) szétverésében részt vett még egy nagyváradi "magyar" szekus tiszt is (érdekes, ez is raccsol), akit még a Csau-rendszerben a 80-as évek elején vetettek be az erdélyi magyar emigráció ellen.
Neve Kiss Vladimir (Elemér), aki "megszökött" a Csau rendszer magyar elnyomása elöl.
Az olasz Latina-i táborban kezdte karrierjét, s onnan került át Svájcba.
Mivel a szekus tisztek 45 éves korban nyugdíjba mehetnek (most 70-en felül van Vladimir), ezért Vladimir jelentkezett otthon, habár még svájci politikai menedék papírokkal rendelkezett csak, tehát nem mehetett volna haza.
Így az "alvó" tisztet ébresztették a szekun és Vladimir aktív lett az EVSz-ben, de annyira, hogy megválasztották titkárnak a Zürich-i szervezetben.
Személyi adatait elküldtem Budapestre, mint EVSz zürichi elnöke, a testvér szervezethez, akik leadták a magyar titkosszolgálatnak.
Jött is a visszajelzés, hogy Vladimir aktív szekus tiszt, kémiai profillal, a bukaresti fotólaborját is vezette a szekunak, de volt a kőolaj és gáz minisztériumban főosztályvezető is.
Vladimir a megválasztása után hamarosan a nagyon aktívból átalakult passzívvá, tehát többet nem lehetett rábízni semmit, mert nem végezte el.
Ugyanebben az időben indult a támadás az EVSz ellen a Jimmy Carter féle szabadkőműves páholyból is.
Szoros kapcsolatot ápolt Tőkés László a páholy egyik fővezérével Gyarmathy György professzorral is, aki akkor épp a Zürichi Műszaki Egyetemen (ETH) dékán volt és energetikai gépeket tanított.

Tőkés László püspök együtt aludt nála Smaranda Enache román zsidó növel (1993-ban volt). Ezt egy másik simlis alak mondta, aki egyik szervezet elnökeként feljáratos volt Gyarmathyhoz és bekukkantott a vendégszobába, ahol látta a dupla ágyat ketten használják, valószínűleg nem felváltva.
Ebben a periódusban szervezte a Jimmy Carter páholya a Neptun-i Folyamatot (román hatalmi részről a Rise Project volt bekapcsolva fedő szervezetként).
Ugyanebben a periódusban megjelent Zürichben Markó Béla is, Bodó Barna alelnökkel együtt, akik szintén a magát Küküllövár-inak mondó (egyébként anyja után budapesti zsidó) Gyarmathyval jelentek meg a Szent István központ üléstermében.
Ekkor már kiszimatoltam, hogy itt nem egyéb folyik, mint az erdélyi magyarság elárulásának intézményes megszervezése.
A gyűlésen keményen kikeltem ellenük, mire Gyarmathy elvette tőlem a szót.
A válaszom az volt, hogy téged itt nem választott meg senki elnöknek, tehát nem veheted el a szót senkitől.
Mire egyesek elkezdték mondani, hogy a doktorandus, hogy merészel a dékánjával ilyen hangnemben beszélni.
Később győzködték Gyarmathyt, hogy rúgjon ki engem, csakhogy ez Svájcban nem így megy!
A dékánokat évente váltogatják, ahogy az államfőt is, és nem katedrák, hanem önálló kutató és oktató intézetekből áll az ETH. Úgyhogy én nem ijedtem meg ettől, de a 2 gyerekünkkel otthon lévő feleségemre is ráijesztettek, hogy a Gyarmathy ki fog rúgni az ETH-ról.
Ez elött az akció elött egy hosszasan tartó, nagyon sok embert bevonó körleveles akciónak voltam a célszemélye, ami végül a zürichi rendőrségre került.
Tehát előzőleg már a feleségemnek erőt mutattak fel.
Az én nevemben írogattak mindenféle aljasságokat: 80 éves öreg hölgyeknek vallottak szerelmet a nevemben, egy párizsi homoszexuális hegedűművésznek, aztán feleségem családját (Teleki) támadták ki olyan személyek nevében, akiknek az én nevemben levelet írtak: antiszemitázták, zsidó gyilkosnak nevezték Teleki Pált, stb.. Mikor a rendőrség behívott, akkor a következőt mondtam nekik:

-A levelek száma olyan nagy, hogy ezt én egyedül nem írhattam, különösen, ha azt vesszük, hogy mindennap több mint 8 órát dolgozom, plusz 40 perc oda, meg 40 vissza a munkahelyemre.

-Felrajzoltam nekik a gráfelméletben ismert kört és annak a kerületére felrajzoltam a levelekben szereplő személyeket egy-egy ponttal. Aztán ezeket egy-egy vonallal összekötöttem, hogy lássa mekkora mennyiségű levelet kellett volna írogassak, felbélyegezzek, leragasszam a borítékot, elvigyem egy postaládáig.

-Következtetésem, hogy engem azért támadnak, mert az EVSz egyik aktív elnöke vagyok. Csak a román szeku tevékenysége lehet ez a nagy körlevelezés!
A levelekben érintett, Svájcban lakó, személyeket mind behívatták, kikérdezték. A lényeg, hogy a levéláradat leállt. De nem állt le az ellenem elkezdett kiszorítósdi, amiben a "magyar" szolgálat is bőven részt vett.

Az EVSz németországi elnöke, Kontur Bertalan, Szépvízről kivándorolt sebész, lefeküdt a Jimmy Carter páholynak.
Azóta semmilyen kapcsolatom nem volt vele. Hamarosan az EVSz csúcs-elnöke a Brazíliában élő milliárdos, Zolcsák István, egy furcsa balesetben meghalt.
Zolcsák István nekem személyesen mesélte el, hogy a szeku milyen fegyveres akciót indított el Brazíliában az ö meggyilkolására, de teljesen elbukták az akciót, és a szekus bandát letartoztatta a brazil speciális egység.
Az akciót fizetési napra tervezték és (házi-)bank rablásnak álcázták.
Azonban az akkori kb 1500 alkalmazottal dolgozó gyárban minden emelet folyosója automata módon, központilag irányított rácsos ajtókkal volt felszerelve. Úgyhogy a behatoló géppisztolyos román szekusok minden emeleten, ahol nem a pénzt, hanem Zolcsák Istvánt keresték, mint patkányfogóban bennrekedtek.
A Zolcsák István „balesete” után lassan szétesett és megszűnt az EVSz.

Összefoglaló
ÜGYNÖKÖK, BESÚGÓK, GYENGE JELLEMÜ, MANIPULáLHATó EMBEREK ÉS TARTÓTISZTEK MUNKÁJÁNAK AZ EREDMÉNYE: MA MÁR NINCS MAGYAROK NYILAI ÉS NINCS EVSZ!!! MINDEN NEMZETI ÉRDEKÜ KEZDEMÉNYEZÉST SIKERESEN MEGGÁTOLNAK!!!

Következtetésem az eddig elszenvedett mocsokáradat, és kiszorítások alapján a következő:

1. A Kárpátmedencében (KM) az egész magyarság rettentő nyomás alá került. A KM közepén lévő, még Magyarországnak nevezett országban nem a magyar érdeket képviselik (keresd cikkemet "Van-e még a magyaroknak országa?" címmel. A Deák Ferenc által ránkvándoroltatott, milliónál nagyobb tömegű zsidok az első vh. idejére már párhuzamos társadalmat (PT) alakítottak ki a magyar államon belül. Ennek a PT-nak a tagjai indították el és valósították meg az első európai Nagyizraelt a történelmi Magyarország területén, vörös köntösbe burkolva és Tanácsköztársaságnak nevezve, pont úgy ahogy az első zsidó-cionista világkongresszus stratégiai céljai között szerepelt.

2. Horthy Miklós vezetésével, ahogy tette ezt Ata Türk is Törökországban, a Tanácsköztársaságot leverték és a zsidóság agresszív térhódítását vissza szorították, de megszüntetni nem tudták.

3. Ennek a PT-nak a tagjaiból kerülnek ki a pártvezetők a rendszerváltásnak gúnyolt 1989-es év óta is. Bármelyik párt is kerül hatalomra, a PT van hatalmon! Legrosszabb esetben, ha az illető mégis magyar, akkor a feleség zsidó és az Eszter-effektus szerint cselekszik a magyar férj.

4. A cionista zsidóság elfoglalta a magyar állami intézményeket, azokat saját céljainak megfelelően működteti a magyar adófizetők pénzén. Ennek megfelelően a magyarnak ma már nem mondható titkosszolgálatok, rendőrség és mindennemű erőszakszervezetek a zsidóság által működtettetett PT utasításait hűen végrehajtják.

Tehát ne csodálkozzunk azon, hogy pl. az én legfrissebb esetemben nemcsak a román szolgálatok szorítójában vagyok, hanem a magyar szolgálatokéban is.
Rettegnek az erdélyi magyarságtól, ha ez netalán önmagára találna.
Rettegnek a magyar nemzeti érzelem tömeges ébredésétöl.
Ezért hallgatólagosan együttműködnek a magyarságot ősi lakóhelyéről elkergetni meg erőszakosan homogenizálni akaró utódállamok erőszakszervezeteivel.
Ott bomlasztanak, ahol tudnak, és ha kell együttműködnek az utódállamok fasiszta erőszakszervezeteivel.
S mindezt teszik a diktatúra felé haladó EU-n belül, amelyet az európai zsidó PT, amerikai védőernyő alatt már teljesen maga alá gyűrt.
Arra kell felkészülnünk, hogy a magyarországi zsidó PT hatalma elkezdett magabiztosságában teljes arroganciát mutatni.
A Budaházy és Társai „példás” megbüntetésével a magyarság tűrőképességét tesztelik.
Ha tűrjük, akkor a következő ellenállók még brutálisabban lesznek majd kezelve.
A társadalom, ha nem áll ki mellettük, akkor a nyomást emelni fogják, és az ellenállókat még gyorsabban fogják elítélni, még súlyosabb büntetésekre. Elkezdődött egy durva kontraszelekció, a magyar társadalom puhapöcsítése.
Minden nemzeti mozgalmat meg próbál a PT kezében lévő hatalom csirájában elfojtani.
Ehhez pedig minden magyar érdeket képviselő és kezdeményező szervezetbe beépülnek és azt lehetetlenné teszik, vagy ha lehetséges annak vezetőséget, mint a Budaházy és Társainak esete is mutatja, példásan sok évi börtönnel büntetik.
Elérkezett a kirakatperek újbóli periódusa, a magyar nemzeti mozgalmak ismételt teljes elfojtása!
A HVIM és köztem folyó beszélgetésre 2 magyarellenes hatalom is sikeresen kémkedett: a magyar és a román. A magyarnak valószínű Horváth Alpár Szilamér és Borsos Géza, míg a románnak egyik legnagyobb székelyzászló lobogtató, magát mélyszékelynek mutató, árnyékszékely.

Kérdezitek a kiuthoz való lehetőségeket? Akkor, amikor a szegénység miatt olyan sokan kerülnek kilátástalan helyzetbe, hogy a kiutat csak a nemzet elárulásában látják, akkor ne csodálkozz, hogy az árulók létszáma aszimptotikusan szaporodik és tart a nemzet felszámolásának értéke felé.
Akármerre fordulsz mindenfelé magukat álcázó, megélhetési bűnözőkbe ütközöl.
A lehetőségeink felsorolása helyett kiáltsuk kórusban:
Je suis terrorist!
A Budaházy per tanulságai kezdő és haladó ellenállóknak.

Kőműves Géza Koppány